پرونده شکایت رحیمی از چند نماینده مجلس مختومه شد

پرونده شکایت رحیمی از چند نماینده مجلس مختومه شد
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به بررسی چند شکایت ازسوی حسین فریدون و محمدرضا رحیمی از تعدادی از نمایندگان مجلس، از مختومه شدن یکی از شکایت‌های معاون اول احمدی‌نژاد در این هیات خبر داد.

پرونده شکایت رحیمی از چند نماینده مجلس مختومه شد

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به بررسی چند شکایت ازسوی حسین فریدون و محمدرضا رحیمی از تعدادی از نمایندگان مجلس، از مختومه شدن یکی از شکایت‌های معاون اول احمدی‌نژاد در این هیات خبر داد.
پرونده شکایت رحیمی از چند نماینده مجلس مختومه شد

Comments are closed.