پرداخت فوق العاده شغل به کارکنان آموزش وپرورش/ایمن سازی مدارس

پرداخت فوق العاده شغل به کارکنان آموزش وپرورش/ایمن سازی مدارس
وزیر آموزش و پرورش از پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان اداری این وزارتخانه از فروردین ماه خبر داد و گفت: مدارس خشت و گلی تا سال ۹۶ جمع آوری می شوند.

پرداخت فوق العاده شغل به کارکنان آموزش وپرورش/ایمن سازی مدارس

وزیر آموزش و پرورش از پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان اداری این وزارتخانه از فروردین ماه خبر داد و گفت: مدارس خشت و گلی تا سال ۹۶ جمع آوری می شوند.
پرداخت فوق العاده شغل به کارکنان آموزش وپرورش/ایمن سازی مدارس

خرید بک لینک

Comments are closed.