پرداخت عیدی به 1000 خانواده دارای بیش از دو معلول تهرانی

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان گفت: انجمن حمایت از حقوق معلولان در حال حاضر به یکهزار خانواده دارای دو معلول به بالای تهرانی، کارت هدیه 100 هزارتومانی به عنوان «عیدی» پرداخت می‌کند.

سیستم اطلاع رسانی

ماشین های جدید

Comments are closed.