پایان کار جواد محجوب با مدال نقره/ جودو با دو سهمیه در المپیک ریو

پایان کار جواد محجوب با مدال نقره/ جودو با دو سهمیه در المپیک ریو
ملی پوش جودوی ایران عنوان نایب قهرمانی مسابقات جودوی گرندپری تفلیس را به خود اختصاص داد.

پایان کار جواد محجوب با مدال نقره/ جودو با دو سهمیه در المپیک ریو

ملی پوش جودوی ایران عنوان نایب قهرمانی مسابقات جودوی گرندپری تفلیس را به خود اختصاص داد.
پایان کار جواد محجوب با مدال نقره/ جودو با دو سهمیه در المپیک ریو

مرکز فیلم

ورزشی

Comments are closed.