پایان رقابت حسن یزدانی در المپیک ریو/طلا بر گردن یزدانی

پایان رقابت حسن یزدانی در المپیک ریو/طلا بر گردن یزدانی
رقابت های کشتی آزاد وزن 74 کیلو گرم بازی های المپیک ریو 2016 به اتمام رسید و حسن یزدانی توانست با نتیجه 6 بر 6 حریف روسی خود را شکست دهد و هفتمین طلای المپیکی را کسب کرد.

پایان رقابت حسن یزدانی در المپیک ریو/طلا بر گردن یزدانی

رقابت های کشتی آزاد وزن 74 کیلو گرم بازی های المپیک ریو 2016 به اتمام رسید و حسن یزدانی توانست با نتیجه 6 بر 6 حریف روسی خود را شکست دهد و هفتمین طلای المپیکی را کسب کرد.
پایان رقابت حسن یزدانی در المپیک ریو/طلا بر گردن یزدانی

استخدام آموزش و پرورش

Comments are closed.