پاتک پلیس به منزل سارق حرفه‌ای تهران

پاتک پلیس به منزل سارق حرفه‌ای تهران
رییس کلانتری 104 عباس آباد با اشاره به دستگیری یک سارق حرفه ای منزل در محدوده عباس آباد، تهران گفت: این سارق پس از دستگیری به هشت فقره سرقت اعتراف کرد.

پاتک پلیس به منزل سارق حرفه‌ای تهران

رییس کلانتری 104 عباس آباد با اشاره به دستگیری یک سارق حرفه ای منزل در محدوده عباس آباد، تهران گفت: این سارق پس از دستگیری به هشت فقره سرقت اعتراف کرد.
پاتک پلیس به منزل سارق حرفه‌ای تهران

دانلود موزیک

Comments are closed.