وضعیت هوا در پنجشنبه و جمعه آخر سال ۹۴

کارشناس هواشناسی با بیان اینکه امروز اکثر مناطق کشور با کاهش دما مواجه می شوند، گفت: پدیده گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور رخ می دهد.

اخبار دنیای دیجیتال

استخدام ایران

Comments are closed.