وضعیت بازار مسکن در سال 95

وضعیت بازار مسکن در سال 95
یک کارشناس گفت: در اواخر بهار امسال شاهد رونق نسبی معاملات مسکن خواهیم بود و ساخت و ساز هم در شش ماهه اول تکان می‌خورد.

وضعیت بازار مسکن در سال 95

یک کارشناس گفت: در اواخر بهار امسال شاهد رونق نسبی معاملات مسکن خواهیم بود و ساخت و ساز هم در شش ماهه اول تکان می‌خورد.
وضعیت بازار مسکن در سال 95

بک لینک

Comments are closed.