وزیر کشور: نتیجه انتخابات را مردم رقم زدند

وزیر کشور گفت: بنده همیشه مطرح کرده‌ام که مردم‌ در انتخابات اخیر به گفتمان رای دادند نه به اشخاص.

اس ام اس

عرفان دینی

Comments are closed.