وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ از کفاشیان ممنونم

وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ از کفاشیان ممنونم
وزیر ورزش و جوانان گفت: به برخی از عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم و موارد را نیز منتقل کرده‌ام ولی فدراسیون فوتبال هم با محدودیت‌هایی مواجه است.

وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ از کفاشیان ممنونم

وزیر ورزش و جوانان گفت: به برخی از عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم و موارد را نیز منتقل کرده‌ام ولی فدراسیون فوتبال هم با محدودیت‌هایی مواجه است.
وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ از کفاشیان ممنونم

موسیقی روز

موزیک جوان

Comments are closed.