وحشت ایرانی‌ها از سفر به ترکیه

وحشت ایرانی‌ها از سفر به ترکیه
«رُعب از حوادث اخیر ترکیه باعث شده، ایرانی‌های زیادی از سفر به این کشور، انصراف دهند، تا حدی که اکنون پروازها، نیمه‌خالی از ایران به ترکیه می‌روند.»

وحشت ایرانی‌ها از سفر به ترکیه

«رُعب از حوادث اخیر ترکیه باعث شده، ایرانی‌های زیادی از سفر به این کشور، انصراف دهند، تا حدی که اکنون پروازها، نیمه‌خالی از ایران به ترکیه می‌روند.»
وحشت ایرانی‌ها از سفر به ترکیه

پرس نیوز

عرفان دینی

Comments are closed.