واکنش وزیر کشور به «اقدامات سرهنگی» دادستان تهران

واکنش وزیر کشور به «اقدامات سرهنگی» دادستان تهران
وزیر کشور به اظهارات دادستان تهران مبنی بر لزوم «اقدامات سرهنگی» در حوزه‌ عفاف و حجاب واکنش نشان داد.

واکنش وزیر کشور به «اقدامات سرهنگی» دادستان تهران

وزیر کشور به اظهارات دادستان تهران مبنی بر لزوم «اقدامات سرهنگی» در حوزه‌ عفاف و حجاب واکنش نشان داد.
واکنش وزیر کشور به «اقدامات سرهنگی» دادستان تهران

روزنامه قانون

Comments are closed.