واکنش به برخی شایعات درباره مهران مدیری

واکنش به برخی شایعات درباره مهران مدیری
«پیش تولید فیلم سینمایی «ساعت پنج عصر» به کارگردانی مهران مدیری هنوز آغاز نشده است.»

واکنش به برخی شایعات درباره مهران مدیری

«پیش تولید فیلم سینمایی «ساعت پنج عصر» به کارگردانی مهران مدیری هنوز آغاز نشده است.»
واکنش به برخی شایعات درباره مهران مدیری

Comments are closed.