واکنش ایران به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های آمریکا

واکنش ایران به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به بهانه کمک به برنامه موشکی ایران گفت: برنامه موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام نداشته و ناقض قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت نیست.

واکنش ایران به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به بهانه کمک به برنامه موشکی ایران گفت: برنامه موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام نداشته و ناقض قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت نیست.
واکنش ایران به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های آمریکا

دانلود فیلم خارجی

دانلود نرم افزار

Comments are closed.