والیبال شبیه فوتبال می‌شود؟!

والیبال شبیه فوتبال می‌شود؟!
فدراسیون جهانی والیبال با توجه به علاقه شبکه‌های تلویزیونی برای انجام بازی والیبال در ۹۵ تا ۱۱۰ دقیقه، قصد دارد قوانین بازی‌های این رشته را عوض کند.

والیبال شبیه فوتبال می‌شود؟!

فدراسیون جهانی والیبال با توجه به علاقه شبکه‌های تلویزیونی برای انجام بازی والیبال در ۹۵ تا ۱۱۰ دقیقه، قصد دارد قوانین بازی‌های این رشته را عوض کند.
والیبال شبیه فوتبال می‌شود؟!

مرجع سلامتی

استخدام ایران

Comments are closed.