واردات نفت هند از ایران رکورد شکست

واردات نفت هند از ایران رکورد شکست
هند قصد دارد در سال مالی که از اول آوریل شروع شده روزانه دستکم 400 هزار بشکه نفت از ایران وارد کند.

واردات نفت هند از ایران رکورد شکست

هند قصد دارد در سال مالی که از اول آوریل شروع شده روزانه دستکم 400 هزار بشکه نفت از ایران وارد کند.
واردات نفت هند از ایران رکورد شکست

فروش بک لینک

Comments are closed.