هیچ چیز پنهانی نداریم / کیارستمی پرچمدار است

هیچ چیز پنهانی نداریم / کیارستمی پرچمدار است
رضا کیانیان از عباس کیارستمی به‌عنوان پرچمدار سینمای مستقل ایران در جهان یاد کرد.

هیچ چیز پنهانی نداریم / کیارستمی پرچمدار است

رضا کیانیان از عباس کیارستمی به‌عنوان پرچمدار سینمای مستقل ایران در جهان یاد کرد.
هیچ چیز پنهانی نداریم / کیارستمی پرچمدار است

بک لینک رنک 5

Comments are closed.