هواداران استقلال چهار دسته شده اند / با وارد شدن پول احترام ها شکسته شده

هواداران استقلال چهار دسته شده اند / با وارد شدن پول احترام ها شکسته شده
پیشکسوت استقلال گفت: «کاری کرده‌اند که هواداران مجیدی علیه قلعه‌نویی شده‌اند، هواداران حجازی علیه مجیدی و برعکس.»

هواداران استقلال چهار دسته شده اند / با وارد شدن پول احترام ها شکسته شده

پیشکسوت استقلال گفت: «کاری کرده‌اند که هواداران مجیدی علیه قلعه‌نویی شده‌اند، هواداران حجازی علیه مجیدی و برعکس.»
هواداران استقلال چهار دسته شده اند / با وارد شدن پول احترام ها شکسته شده

دانلود shareit

Comments are closed.