همه در هنگام مرگ عزیز می شویم / منصورخان هیچ وقت به پرسپولیسی ها توهین نکرد

همه در هنگام مرگ عزیز می شویم / منصورخان هیچ وقت به پرسپولیسی ها توهین نکرد
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: «پورحیدری خودش را بخشی از جامعه می‌دانست و اگر به تیمش هم تعصب داشت، این باور را داشت که تیم‌های دیگر هم این حق را دارند که طرفداران خاص خودش را داشته باشند.»

همه در هنگام مرگ عزیز می شویم / منصورخان هیچ وقت به پرسپولیسی ها توهین نکرد

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: «پورحیدری خودش را بخشی از جامعه می‌دانست و اگر به تیمش هم تعصب داشت، این باور را داشت که تیم‌های دیگر هم این حق را دارند که طرفداران خاص خودش را داشته باشند.»
همه در هنگام مرگ عزیز می شویم / منصورخان هیچ وقت به پرسپولیسی ها توهین نکرد

Comments are closed.