هشدار انگلیس نسبت به توان بالای تانک روسیه

هشدار انگلیس نسبت به توان بالای تانک روسیه
سازمان اطلاعات ارتش انگلیس در گزارشی نسبت به خطرات نسل جدید تانک‌های روسی و تهدید آن علیه ناتو و علیه انگلیس، هشدار داد.

هشدار انگلیس نسبت به توان بالای تانک روسیه

سازمان اطلاعات ارتش انگلیس در گزارشی نسبت به خطرات نسل جدید تانک‌های روسی و تهدید آن علیه ناتو و علیه انگلیس، هشدار داد.
هشدار انگلیس نسبت به توان بالای تانک روسیه

ارتقا اندروید

Comments are closed.