نوه ستارخان درگذشت

نوه ستارخان درگذشت
‘ پروین سردارملی ‘ نوه پسری ستارخان، رهبر آزاداندیش و قهرمان ملی نهضت مشروطه ایران، دار فانی را وداع گفت.

نوه ستارخان درگذشت

‘ پروین سردارملی ‘ نوه پسری ستارخان، رهبر آزاداندیش و قهرمان ملی نهضت مشروطه ایران، دار فانی را وداع گفت.
نوه ستارخان درگذشت

خبرگذاری خوزستان

Comments are closed.