نهاوندیان:در برابر حملات افرادعصبانی به دولت، بردباری می کنیم

نهاوندیان:در برابر حملات افرادعصبانی به دولت، بردباری می کنیم
محمد نهاوندیان در واکنش به موج جدید هجمه‌ها از برخی تریبون‌های رسمی به رئیس‌جمهور و دستاوردهای برجام اظهار کرد:‌ باید بین حملات، انتقادات و اظهارنظرها تفاوت قائل شویم. واقعا حق مردم است که هر چه بیشتر بدانند و داور نهایی هم مردم هستند.

نهاوندیان:در برابر حملات افرادعصبانی به دولت، بردباری می کنیم

محمد نهاوندیان در واکنش به موج جدید هجمه‌ها از برخی تریبون‌های رسمی به رئیس‌جمهور و دستاوردهای برجام اظهار کرد:‌ باید بین حملات، انتقادات و اظهارنظرها تفاوت قائل شویم. واقعا حق مردم است که هر چه بیشتر بدانند و داور نهایی هم مردم هستند.
نهاوندیان:در برابر حملات افرادعصبانی به دولت، بردباری می کنیم

پایگاه خبری مبارز

Comments are closed.