نمی‌خواهم دیدار با منتخب لالیگا را ببینم/ علی پروین در این تیم کاره‌ای نیست!

نمی‌خواهم دیدار با منتخب لالیگا را ببینم/ علی پروین در این تیم کاره‌ای نیست!
شاهرودی پیشکسوت فوتبال ایران در مصاحبه ای گفت: علی پروین دیگر علی پروین سابق نیست!

نمی‌خواهم دیدار با منتخب لالیگا را ببینم/ علی پروین در این تیم کاره‌ای نیست!

شاهرودی پیشکسوت فوتبال ایران در مصاحبه ای گفت: علی پروین دیگر علی پروین سابق نیست!
نمی‌خواهم دیدار با منتخب لالیگا را ببینم/ علی پروین در این تیم کاره‌ای نیست!

کانون نماز

Comments are closed.