نقشه مدال‌آوری کشورها در المپیک ریو +تصاویر

نقشه مدال‌آوری کشورها در المپیک ریو +تصاویر
آسیا 22درصد از توزیع مدال‌های بازی‌های المپیک 2016 را به خود اختصاص داده و در میان قاره‌ها رتبه سوم را دارد.

نقشه مدال‌آوری کشورها در المپیک ریو +تصاویر

آسیا 22درصد از توزیع مدال‌های بازی‌های المپیک 2016 را به خود اختصاص داده و در میان قاره‌ها رتبه سوم را دارد.
نقشه مدال‌آوری کشورها در المپیک ریو +تصاویر

دانلود آهنگ آذری

Comments are closed.