نقدهای دو نماینده مجلس به قرارداد ایران خودرو با پژو

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی مجلس، اصرار مدیران ایران خودرو برای قرارداد با پژو را سوال‌برانگیز دانست و گفت: چه تضمینی هست که پژو به تعهدات خود عمل کند؟

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نیز «بدعهدی» و «غرامت» را ۲ ابهام قرارداد اخیر ایران خودرو با پژو خواند.قرارداد ایران خودرو با پژو در سفر اخیر رییس جمهور به فرانسه، هنوز هم محل بحث کارشناسان قرار دارد. البته در حالی که دولتی ها اظهار می دارند این قرارداد نهایی شده است، برخی دیگر از جمله آقا محمدی، عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این قرارداد را نهایی نمی دانند. در هر حال با فرض نهایی بودن این قرارداد، هم اینک دو تن از نمایندگان مرتبط با موضوع خودرو در مجلس انتقاداتی را در این باره مطرح کرده اند.به گزارش تسنیم، در این رابطه علی لو، رییس کمیته تحقیق و تفحص از خودرو در مجلس، با سوال برانگیز خواندن اصرار مدیران ایران خودرو برای انعقاد قرارداد با پژو، به رها کردن بازار ایران توسط پژو در دوران تحریم ها اشاره کرده و گفته است: در قرارداد اخیر هیچ اشاره ای به بدعهدی پژو نشده است. وی با استناد به سخنان یکی از وزرای فرانسه مبنی بر این که پژو بدترین و بیشترین زیان ها را از تحریم ایران دیده و لذا بیشترین برد قرارداد جدید برای پژو می باشد، اظهار داشته است: چرا عده‌ای اصرار دارند که ایران خودرو با پژو قرارداد ببندد. مگر شرکت دیگری در دنیا وجود ندارد؟ علی لو البته تولید خودروهای نسبتاً جدید را از جمله نکات مثبت این قرارداد بر شمرده و اظهار داشته است: در قرارداد ال ۹۰ نیز رنو، تمام بندهایی که صرفاً به نفع خود بود را اجرا کرد. لذا چه تضمینی هست که قرارداد پژو نیز همانند ال۹۰ به سمت انحراف نرود؟از سوی دیگر، حمید رضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، با اشاره به پیش بینی انتقال تکنولوژی، تمرکز بر ساخت داخل و اولویت صادرات محصولات در قرارداد جدی با پژو، چگونگی جلوگیری از بدعهدی و نیز سرنوشت اخذ غرامت از پژو را از جمله ابهامات این قرارداد عنوان کرده و خواستار شفاف سازی مدیر عامل ایران خودرو در این زمینه شده است.

نوشته نقدهای دو نماینده مجلس به قرارداد ایران خودرو با پژو اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.

کیمیا دانلود

قرآن

Comments are closed.