نصب سنگ مزار عباس کیارستمی با حضور بهمن فرمان‌آرا +عکس

نصب سنگ مزار عباس کیارستمی با حضور بهمن فرمان‌آرا +عکس
سنگ مزار عباس کیارستمی که با الهام از فیلم « خانه دوست کجاست» طراحی شده بود بر روی مزار این کارگردان نصب شد.

نصب سنگ مزار عباس کیارستمی با حضور بهمن فرمان‌آرا +عکس

سنگ مزار عباس کیارستمی که با الهام از فیلم « خانه دوست کجاست» طراحی شده بود بر روی مزار این کارگردان نصب شد.
نصب سنگ مزار عباس کیارستمی با حضور بهمن فرمان‌آرا +عکس

car

Comments are closed.