نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان ١٩ فروردین در باکو/ اجلاس وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه ١٧ فروردین در رامسر

نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان ١٩ فروردین در باکو/ اجلاس وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه ١٧ فروردین در رامسر
سفیر ایران در باکو از برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و روسیه در ١٩ فروردین ماه و در باکو خبر داد و گفت: اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان 17 فروردین در رامسر برگزار می شود.

نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان ١٩ فروردین در باکو/ اجلاس وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه ١٧ فروردین در رامسر

سفیر ایران در باکو از برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و روسیه در ١٩ فروردین ماه و در باکو خبر داد و گفت: اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان 17 فروردین در رامسر برگزار می شود.
نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان ١٩ فروردین در باکو/ اجلاس وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه ١٧ فروردین در رامسر

بک لینک

Comments are closed.