نشست مشترک فعالان اقتصادی-تجاری ایران و پاکستان با حضور سران دو کشور برگزار شد

نشست مشترک فعالان اقتصادی-تجاری ایران و پاکستان با حضور سران دو کشور برگزار شد
همزمان با دومین روز از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، نشست مشترک صدها نفر از فعالان تجاری،اقتصادی و بخش های خصوصی دو کشور با حضور ‘حسن روحانی’ و ‘محمدنواز شریف’ نخست وزیر پاکستان برگزار شد.

نشست مشترک فعالان اقتصادی-تجاری ایران و پاکستان با حضور سران دو کشور برگزار شد

همزمان با دومین روز از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، نشست مشترک صدها نفر از فعالان تجاری،اقتصادی و بخش های خصوصی دو کشور با حضور ‘حسن روحانی’ و ‘محمدنواز شریف’ نخست وزیر پاکستان برگزار شد.
نشست مشترک فعالان اقتصادی-تجاری ایران و پاکستان با حضور سران دو کشور برگزار شد

مرجع سلامتی

موزیک جوان

Comments are closed.