نتایج آزمون Ph.D پزشکی فردا اعلام می‌شود

نتایج آزمون Ph.D پزشکی فردا اعلام می‌شود
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعلام نتایج آزمونPh.D (دکتری تخصصی) پزشکی در روز 21 مرداد خبر داد.

نتایج آزمون Ph.D پزشکی فردا اعلام می‌شود

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعلام نتایج آزمونPh.D (دکتری تخصصی) پزشکی در روز 21 مرداد خبر داد.
نتایج آزمون Ph.D پزشکی فردا اعلام می‌شود

Comments are closed.