مکالمه 4 برابر و پیامک 6 برابر خطر تصادف را افزایش می‌دهند

با توجه به آماری که از حوادث ترافیکی در ایران داریم، حدود 26 علت از علل تصادفات رانندگی فراوانی بیشتری دارند که از آنها در حیطه خطاهای انسانی یاد می‌کنیم.

عکس های جدید

تلگرام

Comments are closed.