موگرینی و هیات اروپایی به تهران می‌آید/هیات ایرانی به عربستان و ظریف به استانبول می‌رود

موگرینی و هیات اروپایی به تهران می‌آید/هیات ایرانی به عربستان و ظریف به استانبول می‌رود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه هیات بزرگی از هفت کمیسیونر اتحادیه اروپا شنبه آینده (28 فروردین) به تهران سفر می کند.

موگرینی و هیات اروپایی به تهران می‌آید/هیات ایرانی به عربستان و ظریف به استانبول می‌رود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه هیات بزرگی از هفت کمیسیونر اتحادیه اروپا شنبه آینده (28 فروردین) به تهران سفر می کند.
موگرینی و هیات اروپایی به تهران می‌آید/هیات ایرانی به عربستان و ظریف به استانبول می‌رود

بک لینک رنک 3

Comments are closed.