مواد غذایی که ریزش مو را تشدید می کنند!!

اگر ریزش مو دارید و موهایتان نازک شده یا در آستانه نازک شدن و کم شدن است قطعاً نمی‌خواهید با مصرف مواد غذایی یا نوشابه های مضر این وضعیت را بدتر کنید.

باشگاه خبری ورزشی

قرآن

Comments are closed.