منصوریان: از پرسپولیس بازیکن نمی‌گیرم

منصوریان: از پرسپولیس بازیکن نمی‌گیرم
پس از جذب کنعانی‌زادگان منصوریان دیگر بازیکنی از پرسپولیس نمی‌گیرد.

منصوریان: از پرسپولیس بازیکن نمی‌گیرم

پس از جذب کنعانی‌زادگان منصوریان دیگر بازیکنی از پرسپولیس نمی‌گیرد.
منصوریان: از پرسپولیس بازیکن نمی‌گیرم

فستیوال فیلم

Comments are closed.