منتشرکننده فایل صوتی آیت الله منتظری به دادسرا احضار شد

منتشرکننده فایل صوتی آیت الله منتظری به دادسرا احضار شد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره فایل صوتی منتشر شده اخیر خبر داد: آن فردی که این کار را انجام داده به دادسرا احضار شده است.

منتشرکننده فایل صوتی آیت الله منتظری به دادسرا احضار شد

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره فایل صوتی منتشر شده اخیر خبر داد: آن فردی که این کار را انجام داده به دادسرا احضار شده است.
منتشرکننده فایل صوتی آیت الله منتظری به دادسرا احضار شد

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.