ملت ایران در انتظار کسب نتایج ملموس از برجام است

ملت ایران در انتظار کسب نتایج ملموس از برجام است
عصر امروز بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

ملت ایران در انتظار کسب نتایج ملموس از برجام است

عصر امروز بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.
ملت ایران در انتظار کسب نتایج ملموس از برجام است

دانلود سرا

Comments are closed.