معاون حقوقی رئیس‌جمهور:ثمره برجام در کشور رشد اقتصادی 4.4 درصدی است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور:ثمره برجام در کشور رشد اقتصادی 4.4 درصدی است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت 7500 واحد صنعتی نیمه فعال را درسطح کشور شناسایی کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور:ثمره برجام در کشور رشد اقتصادی 4.4 درصدی است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت 7500 واحد صنعتی نیمه فعال را درسطح کشور شناسایی کرده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور:ثمره برجام در کشور رشد اقتصادی 4.4 درصدی است

عکس های داغ جدید

Comments are closed.