معادله سه مجهولی بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس

معادله سه مجهولی بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس
کارگزار فعال در باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: «رامين نگران نبودن در فهرست تيم پرسپولیس است، برانكو نمي خواهد اقتدارش زير سئوال برود و باشگاه هم تمايل دارد رامين را در اختيار داشته باشد.»

معادله سه مجهولی بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس

کارگزار فعال در باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: «رامين نگران نبودن در فهرست تيم پرسپولیس است، برانكو نمي خواهد اقتدارش زير سئوال برود و باشگاه هم تمايل دارد رامين را در اختيار داشته باشد.»
معادله سه مجهولی بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس

آهنگ جدید

Comments are closed.