مظلومی همه جوانانش را آزمود / استقلال بازی برده را به هاماربی باخت

مظلومی همه جوانانش را آزمود / استقلال بازی برده را به هاماربی باخت
شاگردان پرویز مظلومی که نیمه اول دیدار تدارکاتی برابر هاماربی را با پیروزی پشت سرگذاشته بودند در نیمه دوم نتوانستند این برتری را حفظ کنند و در نهایت بازنده میدان را ترک کردند.

مظلومی همه جوانانش را آزمود / استقلال بازی برده را به هاماربی باخت

شاگردان پرویز مظلومی که نیمه اول دیدار تدارکاتی برابر هاماربی را با پیروزی پشت سرگذاشته بودند در نیمه دوم نتوانستند این برتری را حفظ کنند و در نهایت بازنده میدان را ترک کردند.
مظلومی همه جوانانش را آزمود / استقلال بازی برده را به هاماربی باخت

اسکای نیوز

ابزار رسانه

Comments are closed.