مشهد مقصد چهار میلیون مسافر نوروزی تاکنون

مشهد مقصد چهار میلیون مسافر نوروزی تاکنون
سخنگوی ستاد تسهیلات سفر خراسان‌رضوی گفت: مشهد تاکنون مقصد چهار میلیون و 11 هزار و 72 نفر از مسافران نوروزی سال 95 از تاریخ 25 اسفند تا پایان روز 5 فروردین‌ماه بوده است.

مشهد مقصد چهار میلیون مسافر نوروزی تاکنون

سخنگوی ستاد تسهیلات سفر خراسان‌رضوی گفت: مشهد تاکنون مقصد چهار میلیون و 11 هزار و 72 نفر از مسافران نوروزی سال 95 از تاریخ 25 اسفند تا پایان روز 5 فروردین‌ماه بوده است.
مشهد مقصد چهار میلیون مسافر نوروزی تاکنون

باشگاه خبری ورزشی

عرفان دینی

Comments are closed.