مسافران نرخ بلیت قطار را مشخص می‌کنند

مسافران نرخ بلیت قطار را مشخص می‌کنند
چند ماه پس از مصوبه شرکت راه‌آهن که براساس آن شرکت‌های ریلی تا حدی دست‌شان برای نرخ‌گذاری بلیت‌ها باز شد، حالا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سال‌های گذشته این صنعت در حال پیگیری است.

مسافران نرخ بلیت قطار را مشخص می‌کنند

چند ماه پس از مصوبه شرکت راه‌آهن که براساس آن شرکت‌های ریلی تا حدی دست‌شان برای نرخ‌گذاری بلیت‌ها باز شد، حالا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سال‌های گذشته این صنعت در حال پیگیری است.
مسافران نرخ بلیت قطار را مشخص می‌کنند

فروش بک لینک

سپهر نیوز

Comments are closed.