مرگ 118 تن بر اثر سلاح سرد در تهران

مرگ 118 تن بر اثر سلاح سرد در تهران
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال گذشته(1394 ) 118 مورد فوت بر اثر سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد.

مرگ 118 تن بر اثر سلاح سرد در تهران

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال گذشته(1394 ) 118 مورد فوت بر اثر سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد.
مرگ 118 تن بر اثر سلاح سرد در تهران

خرید بک لینک

Comments are closed.