مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزی

مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزی
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم، فوت یک شهروند این شهرستان بر اثر غرق شدن در استخر آب کشاورزی را تائید کرد.

مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزی

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم، فوت یک شهروند این شهرستان بر اثر غرق شدن در استخر آب کشاورزی را تائید کرد.
مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزی

خرید بک لینک

Comments are closed.