مرگ مشکوک دختر جوان در خانه دوست پسر

مرگ مشکوک دختر جوان در خانه دوست پسر
شب قبل از حادثه، من و نازنین بیرون از خانه بودیم و به سفره‌خانه رفتیم؛ در آنجا نازنین قلیان کشید و شیشه مصرف کرد و در ساعت ۱۱:۳۰ شب به خانه ما آمد، من برای اینکه کسی از حضور نازنین در منزلم مطلع نشود وی را به انباری خانه بردم …

مرگ مشکوک دختر جوان در خانه دوست پسر

شب قبل از حادثه، من و نازنین بیرون از خانه بودیم و به سفره‌خانه رفتیم؛ در آنجا نازنین قلیان کشید و شیشه مصرف کرد و در ساعت ۱۱:۳۰ شب به خانه ما آمد، من برای اینکه کسی از حضور نازنین در منزلم مطلع نشود وی را به انباری خانه بردم …
مرگ مشکوک دختر جوان در خانه دوست پسر

بک لینک

Comments are closed.