مرگ سالانه 3500 معتاد در کشور

مرگ سالانه 3500 معتاد در کشور
اسدالله هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و اموربین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه «روزنامه جوان» بازدید کرد.

مرگ سالانه 3500 معتاد در کشور

اسدالله هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و اموربین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه «روزنامه جوان» بازدید کرد.
مرگ سالانه 3500 معتاد در کشور

oxin channel

Comments are closed.