مردم باید همراهی و همدلی را احساس کنند/ تخریب دولت در روزنامه شهرداری ادامه دارد

مردم باید همراهی و همدلی را احساس کنند/ تخریب دولت در روزنامه شهرداری ادامه دارد
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار مردم و شهروندان تهران این است که روزنامه‌ای که با هزینه بیت‌المال و با استفاده از بودجه عمومی تهیه و منتشر می‌شود، در تقابل با مردم نباشد.

مردم باید همراهی و همدلی را احساس کنند/ تخریب دولت در روزنامه شهرداری ادامه دارد

عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار مردم و شهروندان تهران این است که روزنامه‌ای که با هزینه بیت‌المال و با استفاده از بودجه عمومی تهیه و منتشر می‌شود، در تقابل با مردم نباشد.
مردم باید همراهی و همدلی را احساس کنند/ تخریب دولت در روزنامه شهرداری ادامه دارد

oxin channel

Comments are closed.