مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شد

مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شد
قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی برگزار شد و در نهایت استقلال میزبان صبای قم شد.

مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شد

قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی برگزار شد و در نهایت استقلال میزبان صبای قم شد.
مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شد

Comments are closed.