مربی تیم والیبال پیکان به زندگی برگشت/ابراهیمی شرایط مساعدی ندارد

در حالی که گفته شده بود مربی تیم والیبال پیکان بر اثر ایست قلبی درگذشته، اما با احیای قلبی، وی به زندگی برگشته است.

گوشی

اندروید

Comments are closed.