مذاکره تکذیب شد/ عدم تمایل آقای ستاره برای استقلالی‌شدن در نیم‌فصل

مذاکره تکذیب شد/ عدم تمایل آقای ستاره برای استقلالی‌شدن در نیم‌فصل
مهاجم سابق استقلال درحالی به تهران آمده که مباحث زیادی پیرامون بازگشت او به استقلال وجود دارد.

مذاکره تکذیب شد/ عدم تمایل آقای ستاره برای استقلالی‌شدن در نیم‌فصل

مهاجم سابق استقلال درحالی به تهران آمده که مباحث زیادی پیرامون بازگشت او به استقلال وجود دارد.
مذاکره تکذیب شد/ عدم تمایل آقای ستاره برای استقلالی‌شدن در نیم‌فصل

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Comments are closed.