مدیر عامل بانک سپه از کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به 18 تا 18.5 درصد خبر داد

محمد کاظم چقازردی گفت : نرخ سود بازار بین بانکی به 18 تا 18.5 درصد کاهش یافته، گاهی نیز به 19 درصد هم می رسد، اما در حال سوق یافتن به پیرامون نرخ تورم است.

دانلود ها پلاس

قرآن

Comments are closed.