مخترعان از سربازی معاف می شوند/مخترعان برتر از سربازی معاف می‌شوند/ارائه تسهيلات بانكی به اختراعات برتر

مخترعان از سربازی معاف می شوند/مخترعان برتر از سربازی معاف می‌شوند/ارائه تسهيلات بانكی به اختراعات برتر
دبیر کل رویداد جایزه بزرگ اختراعات ایران گفت: مخترعان از تسهیلات نظام وظیفه برخوردار شده و به 30 اختراع تسهیلات صد میلیونی بانکی تعلق می‌گیرد.

مخترعان از سربازی معاف می شوند/مخترعان برتر از سربازی معاف می‌شوند/ارائه تسهيلات بانكی به اختراعات برتر

دبیر کل رویداد جایزه بزرگ اختراعات ایران گفت: مخترعان از تسهیلات نظام وظیفه برخوردار شده و به 30 اختراع تسهیلات صد میلیونی بانکی تعلق می‌گیرد.
مخترعان از سربازی معاف می شوند/مخترعان برتر از سربازی معاف می‌شوند/ارائه تسهيلات بانكی به اختراعات برتر

خبرگذاری خوزستان

Comments are closed.